Vzdělávací hra pro nejmenší

TAADIA® je originálně výtvarně stylizovaná vzdělávací hra pro děti, kterou vyvíjí nezávislé vývojářské studio Gumpanela Entertainment. Hlavním mottem hry je známé „škola hrou“. Ve hře TAADIA® se děti učí tím, že hru hrají. Je to spojení hraní si a vzdělávání se v jednu činnost přesně tak, jak malé dítě poznává nové věci, principy a souvislosti. Systém podávání informací je inspirován průběžným postupným a tudíž i přehledným a přirozeným vstřebáváním všeho nového. Názorně jsou tak ukazovány a vysvětlovány zákonitosti rozličných procesů okolního světa.

Hra je určena jako doplňková pomůcka přijímání informací. Od standardního vzdělávacího systému má několik odlišností. Obecně je ve škole dítě hodnoceno za výsledek procesu učení a to nejhorší, co může udělat, je splést se a udělat chybu, pak často dostává negativní hodnocení. V TAADIA® je dítě hodnoceno a odměňováno za zájem se učit, něco se dozvídat, něco si prohlížet či něco prozkoumávat. Každá získaná informace posune dítě dál. Ve škole se učí hromadně a tudíž je různost hloubky informací prakticky nemožná. Všechny děti v daném ročníku by měly umět stejné množství věcí, jak z pohledu různorodosti oblastí, tak i z pohledu rozsahu dané problematiky. V TAADIA® se dítě přirozeně vydává do oblastí bádání, které ho nevíce baví a zajímají, a tak již v raném věku se může pozvolna profilovat a definovat své zájmy a poznávat tím i samo sebe.

Drtivá většina informací je podávána prostřednictvím našich nejsilnějších smyslů - zraku a sluchu - a to s důrazem na jejich maximální využití. Učení tedy probíhá na názorných ukázkách fungování konkrétních věcí s minimálním použitím opisných slov. To znamená, že dítě není odkázáno jen na to si něco přečíst či poslouchat a následně si „překládat“ význam podané informace a z něj složit kompletní funkčnost k pochopení celého principu. V TAADIA® vše uvidí názorně tak, jak co funguje, jak se to chová, z čeho se to skládá a co na co navazuje. Může si tak mnohem přirozeněji, rychleji a přehledněji pospojovat veškeré souvislosti v logice podstatné pro ucelený obraz našeho světa.

Hlavní rysy:
Dítě si vybere svého avatara, se kterým bude svět TAADIA® procházet;
Při svém putování bude narážet na různé předměty, objekty, rostliny, zvířata atd.;
Každou takovou věc bude moci prozkoumat a tím se bude dozvídat nové informace;
Každé poznání jej posune ve hře dál;
Hráč bude odměňován za to, že se něco dozví;
Hra má kromě vzdělávací části také část řešení určitých situací a problémů;
Hra bude podporovat kooperaci více dětí při řešení složitějších otázek a úkolů;
V pozdější fázi hry budou informace do ní dodávány akreditovanými rodiči/učiteli;


Technologie:
Hra poběží na SamOne engine, který je použit pro hru REFUSION®. Díky němu bude TAADIA® schopna požadovaného logického přísunu podávaných informací na odpovídající úrovni a s relevantními vazbami.

Gumpanela Entertainment:
Gumpanela Entertainment je nezávislé vývojářské studio se sídlem v Praze, které rovněž pracuje na již oznámené hře REFUSION® .

Ondřej Urban
press@gumpanela.com
Gumpanela Entertainment, s.r.o.
Bělohorská 41
Praha 6 - Břevnov
169 00
Česká republika