obrázek

NOVÁ GENERACE 3D VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ

Seznámení s produktem

SamOne je jedinečný a komplexní konstrukční nástroj vývojového prostředí se zaměřením na tvorbu audiovizuálního obsahu i jiných aplikací vhodných pro prezentaci a interakci v 3D se zaměřením na digitální distribuci dat a funkčnosti, jako jsou:

SamOne nabízí univerzální vybavení pro popis 3D prostoru a jeho funkčnosti.

Řídí objekty umístěné do tohoto prostoru a umožňuje jejich logické a fyzikální interakce.

Dovoluje také vytvářet funkce v rámci tohoto virtuálního prostředí.

Základní komponenty

1. Datový model

Datová struktura SamOne umožňuje vytvořit prostor příslušných fyzikálních vlastností a dynamicky propojit objekty a jejich interakce v prostoru.

SamOne dovoluje vytvářet virtuální prostor mnoha úrovní od makro- až po mikro-svět. Vytvořený model lze segmentovat do tzv. svazků, které mohou fungovat ve vzájemné relaci.

Ačkoliv se používá základní trojrozměrný popis prostoru, lze do modelu možno vložit další rozměry.

Obecně fungování modelu umožňuje vkládat objekty s unikátním neomezeným souborem vlastností a chování.

Je možné vytvořit nespojitý prostor – tzn. významně šetřit data a pomocí vektoru datové prostory spojovat.

2. Fyzikální model

SamOne samozřejmě pracuje se statickými a dynamickými objekty hmotnými i nehmotnými, ale také s objekty typu energie (světlo, gravitace, emitory).

Fyzikální model lze strukturovat do úrovní podle ovlivnitelnosti: například člověk jako jednotka odpovídá svou řádovou velikostí úrovni 1, zatímco objekt odpovídající řádově velikosti mraku na obloze je umístěn do úrovně 3, neboť ovlivňuje mnohem větší prostor. Struktura úrovní je vytvořena tak, aby vyhovovala logice uspořádání dat pro dané projekty.

Každý fyzikální objekt je popsán základní škálou hodnot: hmotnost, materiál, hustota, elasticita, frikce, adheze, zvukové parametry, pozice, rychlost, rotace atd.

Pro střet dvou a více objektů lze definovat kolizní modely, jejichž úroveň propracovanosti lze přizpůsobit konkrétnímu použití (např. pro online aplikace je vhodný jednodušší kolizní model apod.).

obrázek

Datový i fyzikální model jsou navrženy tak, aby umožňovaly:


Editor

Editor představuje základní nástroj pro vývoj aplikací nad datovým a fyzikálním modelem. Umožňuje tvořit datové objekty a relace mezi nimi. Objekty lze následně připojovat do datového a fyzikálního modelu.

obrázek obrázek


Další funkcí editoru je vytváření tzv. pipelines – sekvencí funkcí se zaměřením na variabilitu a zároveň rychlost provedení.